Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-4689-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Бенефициент: РЕПАК ГРУП ЕООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 03.05.2022 г. Край: 03.08.2022 г.